VI ÄR ENAVA

I teamet finns ett genuint engagemang, alltid med kunden i fokus. Vi har många års erfarenhet från olika roller inom anläggningsbranschen.  Vi bygger ett starkt team genom att kombinera våra olika bakgrunder och erfarenheter med lokal kännedom, nationell expertis och spetskompetens inom enskilda avlopp. 

 

 

Skärmavbild 2020-06-24 kl. 22.10.09.png

HÅLLBARHET OCH
INNOVATION

Enavas affärsidé är sprungen ur ett brinnande engagemang för att rädda våra sjöar, hav och vattendrag som hotas av övergödning, syrebrist och bottendöd. Dåliga och undermåligt fungerande avloppssystem är en bidragande faktor till denna miljöpåverkan. Hälsoskyddet kring vårt dricksvatten står också på spel. Vi jobbar aktivt mot att nå mål 6 i Agenda 2030 - Rent vatten och sanitet för alla. Vi hjälpa hela världen att få tillgång till rent vatten och sanitet.

RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA 

- "Det kan man ju tycka är en självklarhet i Sverige, men så är det inte." berättar Enavas VD, Ulrika Munther, och fortsätter; "Det finns idag en miljon fastigheter som har enskilt avlopp – av dessa är det cirka 300 000 som inte fungerar tillfredställande och som behöver åtgärdas – NU!" 

Vill du läsa hela intervjun med Enavas VD? 

VI HAR EN PLAN

Faktum är att det krävs en massiv insats ända uppifrån regeringsnivå ned till individnivå för att skapa förändring på riktigt. Vi drar vårt strå till stacken. En del av vår åtgärdsplan handlar bland annat om att hitta nya, bättre arbetssätt och smartare verktyg som kan hjälpa till att effektivisera och kvalitetssäkra åtgärdsprocessen.

 

Image by Douglas Bagg
Ekonomi                     rebecka@enava.se
Sälj & finans                       erik@enava.se
Entreprenad                esbjorn@enava.se
Montage/service            johan@enava.se           

Enava AB

070-210 10 01

Mån - Fre, kl 08:00-17:00

©2020 skapad av Enava AB