Vi är Enava

Hållbara VA-lösningar anpassade utifrån dina behov

Vårt huvudsakliga fokus är alltid dina behov och önskemål som kund. Vi lovar att vi alltid kommer att göra vårt yttersta för att du ska få den mest kostnadseffektiva och hållbara lösningen, väl anpassad efter de lokala förutsättningarna. Ett utmärkt fungerande avloppssystem i många år framöver, helt enkelt.

Vi bygger ett nationellt team, med professionella medarbetare, stort engagemang och många års samlad erfarenhet. Kombinationen av lokal kännedom, nationell expertis och nischad spetskompetens inom vatten och avlopp gör oss svårslagna.

 

Bakgrund

Enava är sprunget ur ett brinnande engagemang i att effektivisera branschen och höja säkerhet och kvalite kring vatten och avlopp. Vet du om att kommunla inventeringar påvisar att hundratusentals enskilda avloppsanläggningar i Sverige inte fungerar tillfredsställande, utan är i akut behov av åtgärd idag. Våra sjöar, hav och vattendrag drabbas av övergödning, syrebrist och bottendöd. Dåligt fungerande avloppssystem med bristfällig rening är en stor bidragande faktor till detta. Men vill inte ”gräva ner trekammare”. Vi vill rädda vårt vatten.

Vi vill rädda vårt vatten i tid, så att kommande generationer ska kunna leva och bo över hela Sverige, och dricka vatten ur närmsta porlande vattenkälla, utan att riskera att bli allvarligt sjuk. 

Vår folkhälsa står på spel. Det stora antalet enskilda avloppsanläggningar med bristfällig rening riskerar att förorena vårt bad- grund- och dricksvatten. Det påverkar dig, din familj och dina grannar.  I Sverige finns ca 2,4 miljoner enskilda vattenbrunnar. Socialstyrelsens rapport 2008 visar att 80% av dem är påverkade på något sätt. Den vanligaste orsaken till det är bakterier i vattnet. Endast 20% av vattenbrunnarna i Sverige har vatten som är ”tjänligt utan anmärkning”.

   

Rent vatten och sanitet för alla – det kan man ju tycka är en självklarhet i Sverige, men så är det inte.

Ulrika Munther, Enava

Hållbarhet

Vi jobbar aktivt mot Agenda 2030 Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla. Vi vill hjälpa hela världen att få tillgång till rent vatten och sanitet. Även Sverige. 

Östersjön är idag ett av världens mest förorenade hav, med övergödning, syrebrist och en bottendöd motsvarande två gånger Danmarks yta. En bidragande orsak till övergödningen är dåligt fungerande avloppsystem, som rinner ut i vattendragen som i sin tur mynnar ut i Östersjön.

För att råda bot på situationen arbetar vi med att ta fram hållbara lösningar för framtidens enskilda avlopp.

Faktum är att det krävs en massiv insats ända uppifrån regeringsnivå ned till individnivå för att skapa förändring på riktigt. Vi drar vårt strå till stacken. En del av vår åtgärdsplan handlar bland annat om att hitta nya, bättre arbetssätt och smartare verktyg som kan hjälpa till att effektivisera och kvalitetssäkra åtgärdsprocessen.

 

Vår vision
Vår vision är att rädda vårt vatten i tid! För att göra det måste vi alla ta problemet på allvar, kavla upp ärmarna och börja samarbeta. Det gäller både myndigheter, entreprenörer, leverantörer och tillverkare inom VA-branschen, men även politiker och fastighetsägare. Tillsammans måste vi jobba för ett mer cirkulärt tänk och en mer hållbar vattenanvändning, varje dag.  Vi har inte råd att vänta längre nu..

Kontakta oss

Kontakta oss idag och berätta vad du behöver hjälp med!