Vi är Enava

Hållbara lösningar för decentraliserat VA - Be water smart!

Vårt huvudsakliga fokus är alltid dina behov och önskemål som kund. Vi lovar att vi alltid kommer att göra vårt yttersta för att du ska få den mest kostnadseffektiva och hållbara lösningen, väl anpassad efter dina unika förutsättningar. Utmärkt fungerande VA i många år framöver, helt enkelt.

Vi bygger ett team med professionella medarbetare, stort engagemang och många års samlad erfarenhet. Kombinationen av lokal kännedom, nationell expertis, nischad spetskompetens och innovativa tekniska lösningar inom vatten, avlopp och decentraliserade VA-system gör oss svårslagna.

 

I ett större perspektiv...

Enava är sprunget ur ett brinnande engagemang i att rädda vårt vatten.   

Vi vill rädda vårt vatten! Vi vill rädda vårt vatten, så att kommande generationer ska kunna stanna och dricka vatten ur vilken bäck, sjö eller älv som helst, utan att riskera att bli allvarligt sjuka. 

 

THE SWEDISH CLIMATE STARTUP MAP
Enava är ett av 420 innovativa svenska startup- och scaleup-bolag som blivit uppmärksammade för att bidra till den gröna omställningen. Mer info om det hittar du på https://climatestartups.se/
 
VINNARE VENTURE CUP 

    

Enava hade äran att stå som vinnare i VENTURE CUP – WATER CHALLENGE 2023. Huvudsponsor för tävlingen var Microsoft.         

      

GÄVLEBORGS STÖRSTA IDÈTÄVLING

Idétävlingen jagharenide.nu fick ovanligt många tävlingsbidrag inskickade i år. Vi lyckades knipa andraplatsen. Tävlingen arrangeras av Movexum Inkubator och Sandbacka Science Park i Gävleborg, BizMaker i Västernorrland och Dalarna Science Park i Dalarna . 

Rent vatten och sanitet för alla – det kan man ju tycka är en självklarhet, men det är det inte. Inte ens i Sverige.

Ulrika Munther, Enava

Hållbarhet 

Vi jobbar aktivt mot Agenda 2030 Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla. Vi vill hjälpa hela världen att få tillgång till rent vatten och sanitet. Även Sverige. 

Kommunala inventeringar har visat att hundratusentals enskilda avloppsanläggningar i Sverige inte fungerar som de ska, utan är i akut behov av åtgärder idag. Trots detta åtgärdas i snitt bara 1% per år.

Våra sjöar, hav och vattendrag drabbas av övergödning, syrebrist och bottendöd. Östersjön är idag ett av världens mest förorenade hav, med övergödning, syrebrist och en bottendöd motsvarande två gånger Danmarks yta. En bidragande faktor till detta är dåligt fungerande avloppssystem med bristfällig rening, som rinner ut i våra vattendrag som i sin tur så småningom mynnar ut i Östersjön. Avrinningsområdet kring Östersjön är ungefär fyra gånger så stort som själva Östersjön och i området bor ca 90 miljoner människor. Även om området breder ut sig över totalt 14 länder, så har Sverige den ojämförligt längsta kuststräckan mot Östersjön,  och bör därför ta den här situationen på högsta allvar.

 

 

Även vår folkhälsa står på spel, då de här anläggningarna riskerar att lokalt förorena vårt bad- grund- och dricksvatten. Det påverkar dig, din familj och dina grannar.  I Sverige finns det ca 2,4 miljoner kända enskilda vattenbrunnar. Socialstyrelsens rapport visar att 80% av dessa är påverkade på något sätt. Den vanligaste orsaken är bakterier i vattnet.  20% av brunnarna har så dåligt vatten att det är otjänligt att dricka. Men vår mission är inte att ”gräva ner så många trekammare som möjligt”…

Vi vill rädda vårt vatten! Vi vill rädda vårt vatten, så att kommande generationer ska kunna dricka vatten ur vilken bäck, sjö eller älv som helst, utan att riskera att bli allvarligt sjuka. 

För att råda bot på situationen arbetar vi med att ta fram hållbara lösningar för framtidens VA-system.

Faktum är att det krävs en massiv insats ända uppifrån regeringsnivå ned till individnivå för att skapa förändring på riktigt. Vi drar vårt strå till stacken. En del av vår åtgärdsplan handlar bland annat om att skapa nya, bättre, säkrare arbetssätt och smartare verktyg som kan hjälpa till att effektivisera VA-branschen och höja säkerhet och kvalité när det kommer till vatten- och avloppshanteringen, både nationellt och globalt.

Vår vision
Vår vision är att rädda vårt vatten i tid! För att göra det måste vi alla ta problemet på allvar, kavla upp ärmarna och börja samarbeta. Det gäller både myndigheter, entreprenörer, leverantörer och tillverkare inom VA-branschen, men även politiker, byggherrar och fastighetsägare. Tillsammans måste vi jobba för ett mer cirkulärt tänk och en mer hållbar vattenanvändning, varje dag.  Vi har inte råd att vänta längre nu..

Kontakta oss

Kontakta oss idag och berätta vad du behöver hjälp med!