Vår modell

Enkelhet, säkerhet & kvalitet

Vår modell – enkelhet, säkerhet & kvalitet

Vi är inte en mellanhand eller miljökonsult, vi är en totalentreprenör med en helhetslösning. För att säkerställa att du får en avloppsanläggning som kommer att fungera optimalt och felfritt i många år framöver, följer vi alltid dessa steg.

Behovsanalys

Genomgång, projektering, ev. framtagning av historik, kartunderlag, riskbedömning, mätningar och undersökning av områdets geotekniska förutsättningar utförs kostnadsfritt.

Offert

Du får ett kostnadsförslag på en helhetslösning som passar din fastighet och uppfyller lagkraven. Vi är märkesoberoende och håller alltid dig som fastighetsägare och kund i fokus.

Ansökningsprocess

Vi gör ett platsbesök, mätningar, VA-utredning och producerar alla nödvändiga underlag och ritningar. Vi skickar sedan en komplett ifylld ansökan inklusive bilagor och projektsammanfattning  till miljökontoret.

Anläggning

När kommunens miljökontor handlagt ansökan och tagit sitt beslut, planerar vi in anläggandet i samråd med dig. Vi tar hand om beställning av material, transporter, kabelutsättning, grävning, montering, återställning och dokumentation genom hela projektet.  Naturligtvis är vi diplomerade entreprenörer.

Slutrapportering

När anläggningen är på plats skickar vi Entreprenörsrapport till kommunen, installationsrapport till tillverkare för ev. garantier, ROT-ansökning till Skatteverket och skötselanvisning till dig. Om du önskar, kan du även få hjälp med serviceavtal, dispensansökan för slamtömning, m.m.

Varför Enava?

Vi är inte en mellanhand eller miljökonsult, vi är en totalentreprenör med en helhetslösning.

Vi lovar att vi alltid kommer göra vårt yttersta för att du ska få den mest kostnadseffektiva och hållbara lösningen,  väl anpassad till de lokala förutsättningarna. Ett skräddarsytt avloppssystem som fungerar felfritt i många år framöver, helt enkelt. Det blir billigast i längden..

Våra professionella medarbetare ser till att avloppsanläggningen uppfyller de lagstadgade reningskraven och i övrigt motsvarar dina förväntningar och behov. Oberoende av märke eller tillverkare. 

Förutom själva avloppsanläggningen kan vi också hjälpa till med service och underhåll, reservdelar, avtal, finansiering och andra praktiska saker kring ditt enskilda avlopp. Kanske installation av en extremt snålspolande Vakuumtoalett från Jets?

 

Vi tycker det är viktigt att ha bra kontakt med tillverkare, bra support och god kunskap om prylarna. Därför har vi valt ut några seriösa leverantörer på marknaden som vi har extra nära samarbete med.  Tillverkare som är väl etablerade på marknaden sedan många år tillbaka, och ofta har 10 till 25 års funktionsgaranti. Trygghet. För din skull.

Kontakta oss

Kontakta oss idag och berätta vad du behöver hjälp med!