Tjänster & Produkter

Vilket av våra erbjudanden passar dig bäst?

enava-key

Enskilt avlopp

Behöver du nytt avlopp? Då kanske Enava KEY är något för dig! En komplett, nyckelfärdig lösning för enskilt avlopp som gör det enkelt för dig som husägare. I Enava Key har vi paketerat ihop och inkluderat alla de steg som är nödvändiga för att planera och anlägga det optimala avloppssystemet för just dig. Vi är oberoende, och kan leverera de flesta lösningar som finns på marknaden idag. Vi skräddarsyr ett komplett system, som uppfyller dina behov och önskemål.

Vi ställer några enkla frågor för att göra en första behovsanalys och förundersökning. Vi gör en genomgång av platsens förutsättningar, sammanställning av vattenbrunnar, framtagning av kartunderlag  och en riskbedömning genomförs. Du får sedan ett lösningsförslag med en ungefärlig prisbild på ett komplett avloppssystem som uppfyller dina behov och de lagstadgade reningskraven. Vi är märkesoberoende och håller alltid dig som fastighetsägare och kund i fokus. Allt i detta är naturligtvis kostnadsfritt för dig! 

Om du väljer att acceptera offerten, så sätter vi igång med projektering och ansökningsprocess. Vi gör en VA-utredning (med eventuella provgropar för markprover/perkolationstester/LTAR värde eller grundvattenrör) och tar fram alla nödvändiga kartunderlag och ritningar. Vi skickar sedan in en komplett ifylld ansökan inklusive fullmakt, följebrev och bilagor till kommunens miljökontor. Vi sköter dialogen med miljökontoret och svarar på eventuella följdfrågor. När Miljökontoret sedan tagit beslut och utfärdat ett tillstånd, så planerar vi in själva anläggandet i samråd med dig. Vi tar hand om beställning av delar och material, transporter, kabelutsättning, grävning, montering, samt all dokumentering genom hela projektet. Grovåterställning av marken sker i samband med anläggandet. Övriga markarbeten kan utföras efter överenskommelse. Naturligtvis utförs allt av våra sakkunniga, diplomerade entreprenörer.

Nu är din nya anläggning på plats! Vi tar hand om slutrapportering. Entreprenörsrapport och dokumentation till kommunen, ev. installationsrapport till tillverkare för garantier, ROT-ansökning och sist men inte minst, eventuella  bruksanvisningar, skötselanvisningar, egenkontroll och slamtömningsanvisningar överlämnas till dig. Om du önskar, kan vi även bistå med finansiering/avbetalning, serviceavtal (tillsyn, kontroll och service) eller dispensansökan för längre slamtömningsintervaller, osv.

Enava Key – komplett, nyckelfärdig avloppsanläggning: från 950 kr/mån

enava-puzzel

Tjänster, produkter och service

Behöver du delar? Eller kanske hjälp med projektering, tillstånd, ombyggnation eller årlig service?  Vi kan lösa det mesta kring vatten, avlopp och decentraliserade VA-system. Serviceavtal, tillbehör, reservdelar, förbrukningsvaror. Montering av vattenrening, gråvattenrening, smarta produkter, sensorer, överfyllnadsskydd, larm, värmeväxlare och annat..

Vattenrening

Dricksvattenfilter

Avloppsrening WC och BDT

– Markbaserad rening
– Infiltration
– Markbädd

Minireningsverk

Vaccumlösningar

Filterlösningar

Torra lösningar

Gråvattenrening

Decentraliserade VA-system           

Slamavskiljare 
Trekammare / Trekammarbrunn
Minireningsverk
Modulbäddar
Ledningar & rör
Kopplingar
Larm & sensorer Avloppsanläggning
Enskilt avlopp
Eget avlopp
Små avlopp
Avlopp
Baga
BioKube
BioVac
EcoBox 
Fann 

Wavin

WSB Clean

Behovsanalys
Konsultation
Projektering 
Jordprovtagning / perkolationstest

VA-utredning

Beställning
Transporter
Logistik
Orderhantering
Grävning
Montering
Dokumentering
Arkivering
Finansiering
Besiktning
Service/underhåll
Återställning
Offert

Skapa ansökningsunderlag
Skicka in ansökningsunderlag
Svara på frågor under handläggningen
Planering/schemaläggning av arbete
Begära utsättning
Grustransporter
Beställning av delar
Koordinera maskiner
Koordinera yrkesarbetare
Skapa arbetsorder
Skicka ut arbetsorder
Fakturering
Slamtömning
Förmedla elektriker
Välja rätt entreprenör
godkänt avlopp
Montering av larm och sensorer.
Utbildning
Slutrapportering

Hydraloop gråvattenåtervinning – återvinning av vatten

MM Värmeväxlare – återvinning av energi ur spillvatten

Aqvify vattenövervakning – kontroll på vattenförbrukningen

Enava App – mer info kommer snart om Tech plattformen!

enava-entre

Professionell partner

Gör entré lagom till det godaste serveras! 

Är du proffs? Vill du göra det du är bäst på? Enava söker alltid samarbeten med duktiga yrkesmänniskor som man kan lita på.

Är du gräventreprenör, VVS-montör, rörmokare, elektriker, snickare, våtrumscertifierad plattsättare/golvläggare, trädgårdsanläggare, spadgubbe eller tillverkare av VA produkter? Vill du lägga tiden på din kärnverksamhet istället för sälj och administration? Vår verksamhet expanderar hela tiden, och vi söker efter fler seriösa yrkesmänniskor med stolthet och engagemang, som också delar vår vision kring kundbemötande, kunskap och kvalite. Vi har jobben. Om du vill göra entre lagom till det godaste serveras, hör av dig! Vi jobbar över hela landet.

Kontakta oss

Kontakta oss idag och berätta vad du behöver hjälp med!