Tjänster & Produkter

enava-key

Enskilt avlopp

 

Behöver du ett avlopp men tycker det verkar krångligt? Vi strävar efter att underlätta för dig som fastighetsägare. En komplett, nyckelfärdig lösning är något som gör det enkelt för dig som husägare. Vi skräddarsyr ett system väl anpassat till de lokala förutsättningarna, och som också uppfyller de ställda reningskraven.  Vi paketerar alla de delar och moment som är nödvändiga för att kunna anlägga avloppssystemet hemma hos dig. Vi är oberoende, och jobbar med de flesta på marknaden förekommande märken.

 

Vi ställer några enkla frågor för att göra en första behovsanalys och förundersökning. Vi gör en genomgång av platsens geotekniska förutsättningar, vattenkällor i området, kartunderlag  och en första riskbedömning genomförs. Du får sedan ett lösningsförslag med en ungefärlig prisbild på ett komplett avloppssystem som uppfyller de lagstadgade reningskraven. Vi är märkesoberoende och håller alltid dig som fastighetsägare i fokus. 

Om du väljer att acceptera det preliminära förslaget, så kan vi sätta igång med projektering och ansökningsprocess. Vi gör en VA-utredning (med eventuella provgropar för markprover/perkolationstester/LTAR värde eller grundvattenrör) och tar fram alla nödvändiga kartunderlag och ritningar. Vi skickar sedan in en komplett ifylld ansökan inklusive fullmakt, följebrev och bilagor till kommunens miljökontor. Vi sköter dialogen med miljökontoret och svarar på eventuella frågor. När Miljökontoret sedan tagit beslut och utfärdat ett tillstånd, så planeras själva anläggandet in i samråd med dig. Vi kan ta hand om beställning av delar och material, grus, transporter, kabelutsättning, grävning, montering, samt dokumentering. Grovåterställning av marken sker i samband med anläggandet. Övriga markarbeten kan utföras efter överenskommelse. Naturligtvis av sakkunniga, diplomerade entreprenörer.

Nu är din nya anläggning på plats! Slutrapportering i form av entreprenörsrapport och dokumentation skickas in till kommunen, ev. installationsrapport skickas in till (vissa) tillverkare för garantier, ROT-ansökan till Skatteverket.  Befintliga bruksanvisningar, skötselanvisningar, egenkontroll och slamtömningsanvisningar överlämnas till dig. Om du önskar, kan vi även bistå med  serviceavtal, tillsyn, kontroll eller besiktning, ev. dispensansökan för längre slamtömningsintervaller, osv.

 

 

Vi erbjuder såklart även finansering/avbetalning! 

Exempel: Komplett, nyckelfärdig avloppsanläggning från 950 kr/mån

enava-puzzel

Tjänster, produkter och service

Behöver du delar? Eller kanske hjälp med projektering, tillstånd, komplettering?  Vi kan lösa det mesta kring vatten, avlopp och decentraliserade VA-system. Serviceavtal, tillbehör, förbrukningsvaror. Montering av vattenrening, gråvattenrening, smarta produkter, sensorer, överfyllnadslarm, värmeväxlare och annat..

Vattenrening

Dricksvattenfilter

Avloppsrening WC och BDT

– Markbaserad rening
– Infiltration
– Markbädd

Minireningsverk

Vaccumlösningar

Filterlösningar

Torra lösningar

Gråvattenrening

Decentraliserade VA-system           

Slamavskiljare 
Trekammare / Trekammarbrunn
Minireningsverk
Modulbäddar
Ledningar & rör
Kopplingar
Larm & sensorer Avloppsanläggning
Enskilt avlopp
Eget avlopp
Små avlopp
Avlopp
Baga
BioKube
BioVac
EcoBox 
Fann 

Wavin

WSB Clean

Behovsanalys
Konsultation
Projektering 
Jordprovtagning / perkolationstest

VA-utredning

Beställning
Transporter
Logistik
Orderhantering
Grävning
Montering
Dokumentering
Arkivering
Finansiering
Besiktning
Service/underhåll
Återställning
Offert

Skapa ansökningsunderlag
Skicka in ansökningsunderlag
Svara på frågor under handläggningen
Planering/schemaläggning av arbete
Begära utsättning
Grustransporter
Beställning av delar
Koordinera maskiner
Koordinera yrkesarbetare
Skapa arbetsorder
Skicka ut arbetsorder
Fakturering
Slamtömning
Förmedla elektriker
Välja rätt entreprenör
godkänt avlopp
Montering av larm och sensorer.
Utbildning
Slutrapportering

Hydraloop gråvattenåtervinning – återvinning av vatten

MM Värmeväxlare – återvinning av energi ur spillvatten

Aqvify vattenövervakning – kontroll på vattenförbrukningen

Enava App – fråga oss om vårt digitala stöd för hantering av decentraliserat VA!

enava-entre

Professionell partner

Är du proffs? Vill du göra det du är bäst på? Enava söker alltid samarbeten med duktiga yrkesmänniskor som man kan lita på.

Är du gräventreprenör, VVS-montör, rörmokare, elektriker, snickare, våtrumscertifierad plattsättare/golvläggare, trädgårdsanläggare, spadgubbe eller tillverkare av VA produkter? Vill du lägga tiden på din kärnverksamhet istället för sälj och administration? Vår verksamhet expanderar hela tiden, och vi söker efter fler seriösa yrkesmänniskor med stolthet och engagemang, som också delar vår vision kring kundbemötande, kunskap och kvalite. Vi har jobben. Om du vill fokusera på det du är bäst på, hör av dig! Vi jobbar över hela landet.

Kontakta oss

Kontakta oss idag och berätta vad du behöver hjälp med!