Fastighetsägare

Din tid är dyrbar - se till att spendera den smart!

VI ÄR EXPERTER PÅ ENSKILT AVLOPP

- SÅ DU SLIPPER BLI DET.

Som fastighetsägare är det mycket att sätta sig in i när det kommer till enskilda avlopp och varje fastighet har sina unika förutsättningar. Vi erbjuder kompletta VA-lösningar. Med vårt helhetskoncept ansvarar vi för hela processen, från start till mål. Smidigt och tryggt för dig!

TRYGGHET GENOM HELA PROJEKTET

VI HAR EN TYDLIG OCH GENOMARBETAD PROCESS HELA VÄGEN - FRÅN START TILL MÅL

Erik o Elisabeth.JPG

BEHOVSANALYS

Projektering, genomgång, framtagning av historik, kartunderlag, riskbedömning, platsbesök med mätningar och bedömningar utförs kostnadsfritt.

OFFERT

Tillsammans går vi igenom förslag, för att komma fram till en helhetslösning som passar din fastighet och uppfyller lagkraven. Vi är märkesoberoende och håller alltid dig och dina behov som fastighetsägare i fokus. 

Ansökn.JPG
Ansökn.JPG

ANSÖKNINGSPROCESS

Vi gör vi en  fullständig utredning och tar fram alla nödvändiga underlag och ritningar. Vi sammanställer och skickar sedan en komplett ifylld ansökan inklusive bilagor till kommunens miljökontor. 

ANLÄGGNING

När kommunens miljökontor handlagt ansökan och tagit sitt beslut, planerar vi in anläggandet i samråd med dig. Vi tar hand om beställning av material, transporter, kabelutsättning, grävning, montering, eventuell koppling av el och all dokumentation genom hela projektet. Återställning av marken sker enligt överenskommelse. Naturligtvis är vi diplomerade entreprenörer...

Enava_nyhetsbrev_190604_A5_huddig.jpg
Enava_nyhetsbrev_190604_A5_kontrakt.jpg

SLUTRAPPORTERING

När anläggningen är på plats sköter vi slutdokumentationen. Entreprenörsrapport till kommunen, installationsrapport till tillverkare för garantier, ROT-ansökningar och sist men inte minst överlämnande av skötselanvisningar. Om ni önskar, kan vi även bistå med serviceavtal, dispensansökan för slamtömning, m.m. 

PRISEXEMPEL

Komplett infiltrationsanläggning inklusive installation.
Från 648 kr per månad