VI ÄR EXPERTER PÅ ENSKILT AVLOPP

- SÅ DU SLIPPER BLI DET.

Som fastighetsägare är det mycket att sätta sig in i när det kommer till enskilt avlopp och varje fastighet har sina unika förutsättningar. Med vårt helhetskoncept för fastighetsägare tar vi ansvar för hela processen.

 

Senior Man Relaxing In Hammock.jpg

TJÄNSTER

Din tid är dyrbar - se till att spendera den smart!

TRYGGHET GENOM HELA PROJEKTET

FRÅN START TILL MÅL

Child%20reading%20map_edited.jpg

1. BEHOVSANALYS

Genomgång, projektering, framtagning av kartunderlag, platsbesök, mätningar och eventuella markprover genomförs.

2. OFFERT

Du får ett kostnadsförslag på en helhetslösning som passar din fastighet och uppfyller lagkraven. Vi är märkesoberoende och håller alltid dig

som fastighetsägare och kund i fokus. 

Flexible%20Payment%20Planning_edited.jpg
School Application

3. ANSÖKNINGSPROCESS

Vi gör en VA-utredning och tar fram alla nödvändiga underlag och ritningar. Vi skickar sedan en komplett ifylld ansökan inklusive bilagor till kommunens miljökontor.

4. ANLÄGGNING

När kommunens miljökontor handlagt ansökan och tagit sitt beslut, planerar vi in anläggandet i samråd med dig. Vi tar hand om beställning av material, transporter, kabelutsättning, grävning, montering, eventuell inkoppling av el och all dokumentation genom hela projektet. Återställning av marken sker enligt överenskommelse. Naturligtvis är vi diplomerade entreprenörer...

green%2520and%2520black%2520tractor%2520toy_edited_edited.jpg
Red%20turf%20house%20in%20Iceland_edited.jpg

5. SLUTRAPPORTERING

När anläggningen är på plats sköter vi slutdokumentationen. Entreprenörsrapport till kommunen, installationsrapport till tillverkare för garantier, ROT-ansökningar och sist men inte minst överlämnande av skötselanvisningar. Om ni önskar, kan vi även bistå med serviceavtal, dispensansökan för slamtömning, m.m. 

PRISEXEMPEL

Komplett infiltrationsanläggning inklusive installation.
Från 648 kr per månad

Enava AB

070-210 10 01

Mån - Fre, kl 08:00-17:00

©2020 skapad av Enava AB