Image by Markus Spiske

ANLÄGGNING

Enava kombinerar styrkan av lokal kännedom med nationell experits. Alla våra entreprenörer uppfyller kravet på sakkunskap.

Vi undersöker dina förutsättningar och tar därefter fram ett förslag på vilken typ av anläggning som passar bäst. Vi hjälper till med allt från markprover, ritningar, ansökningsprocess, entreprenadarbete och grävning i samband med installation av den nya anläggningen. Vi sköter all dokumentation för godkännande, entreprenörsrapport, service- och skötselanvisningar, ROT-avdrag, finansiering, kontraktsskrivning och mycket mer.Allt för att du ska känna trygghet genom hela projektet.

Kontakta oss

FASTIGHETSÄGARE

Äger du en fastighet med enskilt avlopp?

Läs mer
Hus%20tecknat_edited.png
Image by Scott Graham

MYNDIGHETER

Är du tjänsteman på en kommun eller myndighet?

Läs mer

TRYGGHET GENOM HELA PROJEKTET

Enava är experter på enskilda avlopp - så du slipper bli det. Med en aktör faller inget mellan stolarna.

Image by Mark Fletcher-Brown

BEHOVSANALYS

Genomgång, projektering, framtagning av kartunderlag, platsbesök, mätningar och eventuella markprover genomförs.

OFFERT

Ni får ett kostnadsförslag på en helhetslösning som passar er fastighet och uppfyller lagkraven.

Calculate Savings
School Application

ANSÖKNINGSPROCESS

Vi gör ritningar och tar fram alla nödvändiga underlag för en komplett ansökan om tillstånd att anlägga enskilt avlopp, som vi sedan skickar till kommunens miljökontor.

ANLÄGGNING

När kommunens miljökontor godkänt vår ansökan schemalägger vi anläggandet i samråd med er. Vi tar hand om beställning av material, transporter, grävning, montering, eventuell inkoppling av el och all dokumentation genom hela projektet. 


green%20and%20black%20tractor%20toy_edited.jpg
Image by Sasu Tikkanen

ÅTERSTÄLLNING & EFTERARBETE

När avloppet är på plats är det dags för slutdokumentation, entreprenörsrapport, garantirapport, serivce- och skötselanvisningar, ROT-avdrag och sist men inte minst återställning av marken enligt överenskommelse.

TRYGGHET GENOM HELA PROJEKTET

Med en aktör faller inget mellan stolarna.

Black and White Star in Circle

BEHOVSANALYS

Genomgång, projektering, framtagning av kartunderlag, platsbesök, mätningar och eventuella markprover genomförs.

Black and White Star in Circle

OFFERT

Ni får ett kostnadsförslag på en helhetslösning som passar er fastighet och uppfyller lagkraven.

Black and White Star in Circle

ANSÖKNINGSPROCESS

Vi gör ritningar och tar fram alla nödvändiga underlag för en komplett ansökan om tillstånd att anlägga enskilt avlopp, som vi sedan skickar till kommunens miljökontor.

Black and White Star in Circle

ANLÄGGNING

När kommunens miljökontor godkänt vår ansökan schemalägger vi anläggandet i samråd med er. Vi tar hand om beställning av material, transporter, grävning, montering, eventuell inkoppling av el och all dokumentation genom hela projektet.

Black and White Star in Circle

ÅTERSTÄLLNING & EFTERARBETE

När avloppet är på plats är det dags för slutdokumentation, entreprenörsrapport, garantirapport, serivce- och skötselanvisningar, ROT-avdrag och sist men inte minst återställning av marken enligt överenskommelse.

TEAM ENAVA

Kontaktpersoner

IMG_2343-removebg-preview.JPG

Ulrika Munther

VD och grundare

ulrika@enava.se

Get in Touch
Elisabeth-removebg-preview-removebg-prev

Elisabeth Jonsson
Produktansvarig

elisabeth@enava.se

Get in Touch

TRYGGHET GENOM HELA PROJEKTET

Med en aktör faller inget mellan stolarna.

Black and White Star in Circle

BEHOVSANALYS

Genomgång, projektering, framtagning av kartunderlag, platsbesök, mätningar och eventuella markprover genomförs.

Black and White Star in Circle

OFFERT

Ni får ett kostnadsförslag på en helhetslösning som passar er fastighet och uppfyller lagkraven.

Black and White Star in Circle

ANSÖKNINGSPROCESS

Vi gör ritningar och tar fram alla nödvändiga underlag för en komplett ansökan om tillstånd att anlägga enskilt avlopp, som vi sedan skickar till kommunens miljökontor.

Black and White Star in Circle

ANLÄGGNING

När kommunens miljökontor godkänt vår ansökan schemalägger vi anläggandet i samråd med er. Vi tar hand om beställning av material, transporter, grävning, montering, eventuell inkoppling av el och all dokumentation genom hela projektet.

Black and White Star in Circle

ÅTERSTÄLLNING & EFTERARBETE

När avloppet är på plats är det dags för slutdokumentation, entreprenörsrapport, garantirapport, serivce- och skötselanvisningar, ROT-avdrag och sist men inte minst återställning av marken enligt överenskommelse.

ELISABETH JONSSON
Produktansvarig

 • Engagerad

 • Effektiv

 • Spontan
   

Elisabeth kommer från anläggningsbranschen och har 15 års erfarenhet som säljare hos en av Sveriges ledande VA-grossister. Hon har väglett och supportat kommuner, riksbyggare och entreprenörer med avloppslösningar från Skåne i söder till Lappland i Norr. Hon kan nästan alla VA-branschens artikelnummer utantill, även tillbehören. Elisabeth har hand om den initiala kundkontakten och ser till att våra projekt har rätt förutsättningar för att löpa på bekymmersfritt genom hela processen.

LINNEA GIBBS

Affärsutvecklare

 • Rakt på sak

 • Snabbtänkt

 • Lösningsfokuserad
   

Linnea är vår affärsutvecklare och "spindel i nätet" som jobbar för att maximera kundnyttan i våra tjänster och erbjudanden. 

Med förmågan att tänka utanför ramarna har hon samlat på sig 10 års erfarenhet av problemlösning och processledning i både privat och offentlig sektor.  Att se möjligheter där andra ser hinder är vardagsmat för Linnea och hon tackar sällan nej till en utmaning. 

ULRIKA MUNTHER

VD och grundare

 • Innovativ

 • Driven

 • Nyfiken
   

Ulrika är en visionär entreprenör som drivit egna företag sedan 2008. Hon är en mångfacetterad person med stark skapandekraft, som har en bakgrund inom bland annat logistik, anläggning och kundservice. Hon är utbildad innovationsutvecklare, maskin- och yrkesförarutbildare samt mediaproducent. Ulrika har bedrivit styrelsearbete i ett flertal affärsnätverk samt bolagskoncerner.