RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA

Det är inte en självklarhet - inte ens i Sverige!

#BLIMÅLMEDVETEN

Östersjön är idag ett av världens mest förorenade hav, med övergödning, syrebrist och en bottendöd motsvarande två gånger Danmarks yta. De flesta av Sveriges sjöar och vattendrag rinner så småningom ut i Östersjön. En bidragande orsak till övergödningen är dåligt fungerande avloppsystem. 

För att råda bot på  situationen arbetar vi med att ta fram hållbara lösningar för framtidens enskilda avlopp. 

DELAD GLÄDJE ÄR DUBBEL GLÄDJE

Vi jobbar aktivt med hållbara lösningar för framtidens vatten och sanitet. Med ett engagerat team, stark innovationsförmåga, och klart fokus går det framåt varje dag. Om du precis som vi vill skapa förändring på riktigt? Tveka inte!

Ta kontakt med oss för att få veta mer... 

Vill du veta mer om "Agenda 2030 - de globala målen" och vad du som individ kan göra för att hjälpa till att nå dem? Klicka på knappen...

Image by Peter van der Meulen

VISIONEN ÄR...

... att rädda vårt vatten i tid! För att göra det måste vi alla ta problemet på allvar, kavla upp ärmarna och börja samarbeta. Det gäller både myndigheter, entreprenörer, leverantörer och tillverkare inom VA-branschen, men även politiker och fastighetsägare.

VÅR PLANET...

... består av 70% vatten, men endast 1% är brukbart sötvatten. 97% är saltvatten och resterande 2%  är bundet i polarisarna.

Vi har alltså 1 % som ska räcka till oss alla. Låt oss ta väl hand om den procenten. Tillsammans.

Image by Aaron Burden

VI ANSER...

... att åtgärdstakten behöver höjas rejält om Sverige ska lyckas uppnå det globala hållbarhetsmålet nr 6 -

"Rent vatten och sanitet för alla"  innan 2030.

globala-malen-logo-och-ikoner.jpg
AdobeStock_5660352.jpeg

VISSTE DU ATT...

... det finns ca en miljon fastigheter som har enskilt avlopp i Sverige. Inventeringar har visat att ca 350 000 av dessa inte uppfyller reningskraven idag, utan är i akut behov av åtgärd. 

OCH ATT...

... det stora antalet enskilda avloppsanläggningar med bristfällig rening också riskerar att förorena vårt bad- grund- och dricksvatten.  Av ca 2 miljoner enskilda vattenbrunnar i Sverige har undersökningar visat att 20% har "otjänligt" vatten. 40% har vatten "tjänligt med anmärkning". Den vanligast orsaken till det är bakterier i vattnet.

Glasses of Water
Lake at Dusk

ÅTGÄRDSTAKTEN...

... är alldeles för långsam! Varje år åtgärdas uppskattningsvis cirka 1-2 procent av Sveriges bristfälliga avlopp.

EN TILL TVÅ PROCENT. 

Med den åtgärdstakten kommer det ta 50-100 år innan det akuta läget har åtgärdats. Så lång är normalt inte livslängden på en avloppsanläggning. Det betyder att problemet eskalerar...