FRÅGOR & SVAR

VAD ÄR "ENSKILT AVLOPP"?

Enskilt avlopp, eller små avlopp som det också kallas, är avloppsanläggningar som inte ägs eller driftas av kommunen. Det är mycket vanligt med enskilda avlopp i mindre samhällen, byar och fritidshus där det saknas möjlighet att ansluta till det kommunala VA-nätet.

JAG HAR FÅTT ETT FÖRELÄGGANDE FRÅN KOMMUNEN. VAD SKA JAG GÖRA?

Vi kan hjälpa dig att tyda tillsynsmyndighetens utlåtande. Det är viktigt att du förstår vad det innebär eftersom det är din skyldighet som fastighetsägare att uppfylla lagkraven. Varje enskilt utlåtande är unikt, kontakta oss, så tar vi det därifrån.

SKA JAG FYLLA I ANSÖKAN?

Nej, lämna det till oss, så ser vi till att det blir rätt ifyllt och att den skickas in komplett, tillsammans med alla kartor, ritningar och tillhörande bilagor.

GRÄVER NI OCKSÅ?

Ja det gör vi. Enava erbjuder en helhetslösning där vi tar hand om hela projektet. Med en aktör faller inget mellan stolarna. Vi kör med diplomerade entreprenörer, som har gått utbildning hos ME, Baga eller Fann. 

HUR LÅNG TID TAR DET? BLIR JAG UTAN VATTEN OCH AVLOPP LÄNGE?

Nej, absolut inte. Vi strävar efter att det bara ska ta några minuter, just precis den stunden när vi kopplar om till din nya anläggning. Hela anläggningsarbetet brukar ta några dagar. Den kan variera lite beroende på förutsättningar och vilken anläggning som installeras.

VAD KOSTAR DET?

Vi kommer gärna ut på ett platsbesök hos dig för att titta på hur förutsättningarna ser ut för just din anläggning. Vi gör därefter en behovsanalys och lämnar en offert på en helhetslösning där även ansökan ingår. Platsbesök, behovsanalys och offert är naturligtvis kostnadsfritt om du väljer att anlita Enava. 

Totalpriset för en ny anläggning varierar. Det beror naturligtvis på vilken modell som skall installeras, vilket i sin tur beror på markens beskaffenhet, lokala riktlinjer, och så vidare. Men någonstans mellan 60 000 kr till 250 000 kr, där det vanligaste spannet ligger kring 80 000 till 120 000 kr skulle vi säga. Då ingår hela processen med VA-utredning, underlag, ansökan, installation och dokumentation.

VAD GÖR ENAVA TILL EXPERTER PÅ ENSKILDA AVLOPP?

Enava jobbar enbart med vatten och sanitet, med särskilt fokus på enskilda avlopp. Vi gör fler anläggningar per år än de flesta grävmaskinister gör under sin livstid. 
För att säkerställa att din avloppsanläggning inte förorenar ditt dricksvatten är det viktigt att du som fastighetsägare anlitar en professionell entreprenör som är expert inom området. Reglerna säger att anläggande av enskilda avlopp bör utföras av "sakkunning" d.v.s. yrkesarbetare som besitter en viss kunskap och kompetens.

Det är också av största vikt att avloppsanläggningen uppfyller miljö- och hälsoskyddskrav enligt gällande lagstiftning, samt överensstämmer med de lokala riktlinjerna från tillsynsmyndigheten.
Regelverket kring enskilda avlopp är mycket omfattande och bitvis krångligt, men vi navigerar i det hela dagarna. 
 

VART FINNER JAG DEN LAGSTIFTNING SOM OMFATTAR ENSKILDA AVLOPP?

I miljöbalken, vars syfte är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Miljöbalken berör alla typer av åtgärder, oavsett om de ingår i den enskildes dagliga liv eller i någon form av näringsverksamhet. 

Havs- och Vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Besök gärna www.havochvatten.se för mer information.

VAD ÄR AGENDA 2030?

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Agenda 2030 ska minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter, samt lösa klimatkrisen under de kommande 10 åren.
 

Hur kommer Enava in i bilden?
Vi brinner för den stora och viktiga frågan - Hur ska vi rädda vårt vatten i tid?

FN's Globala mål nr. 6 - Rent vatten och sanitet för alla. 

Vill du också #BliMålmedveten så är vårt bästa tips att besöka www.globalamalen.se.

HADE DU EN ANNAN FRÅGA?

Hittade du inte svaret på dina funderingar här ovan 

så är du naturligtvis välkommen att kontakta oss.


Enava är experter på enskilda avlopp - så du slipper bli det.

Enava AB

070-210 10 01

Mån - Fre, kl 08:00-17:00

©2020 skapad av Enava AB