Black and White Star in Circle

FRÅGOR & SVAR

Här nedan kan ni ta del av FAQ - frågor som våra kunder ofta ställer.

F: Jag har fått ett brev från kommunen. "Föreläggande". Vad ska jag göra?

S: Vi kan hjälpa dig att tyda tillsynsmyndighetens utlåtande. Det är viktigt att du förstår vad det innebär eftersom det är din skyldighet som fastighetsägare att uppfylla lagkraven. Varje enskilt utlåtande är unikt, kontakta oss, så tar vi det därifrån.

F: Vad kostar det?

S: Vi kommer gärna ut på ett platsbesök hos dig för att titta på hur förutsättningarna ser ut för just din anläggning. Vi gör därefter en behovsanalys och lämnar ett förslag på en lösning där även ansökan ingår. Platsbesök, behovsanalys och offert är naturligtvis kostnadsfritt om du väljer att anlita Enava. Totalpriset för en ny anläggning varierar. Det beror förstås på vilken modell som skall installeras, vilket i sin tur beror på  markens beskaffenhet, lokala riktlinjer, och så vidare. Men någonstans mellan 60 000kr - 200 000 kr för ett hushåll, där det vanligaste spannet ligger kring 80 000 - 120 000 kr skulle vi säga. Då ingår förutom VA-material, grus, transporter och grävjobb, även hela processen med VA-utredning, projektering, ritningar, ansökningsunderlag, ansökan, installation och dokumentation. 

F: Projektering, det låter dyrt?

S: Nej, det är något som ingår i processen för att vi ska komma fram till den bästa, mest kostnadseffektiva lösningen för dig, som ger dig ett väl fungerande avlopp i många år framöver. Att hoppa över det grundläggande förarbetet kan däremot bli dyrt, och bjuda på överraskningar i slutändan. Dessutom kan ansökningar som är komplett ifyllda med alla bilagor bifogade vid första försöket, i många fall resultera i en rabatt på ansökningsavgiften, eftersom det går mycket snabbare för miljökontoret att handlägga ärendet.

F: Ska jag fylla i ansökan och skicka in? Jag förstår inte vad jag ska skriva..

S: Nej, lämna det till oss, så ser vi till att det blir rätt ifyllt från första början, och att den skickas in komplett tillsammans med alla kartor, ritningar och tillhörande bilagor. Vi svarar också på eventuella följdfrågor som kan dyka upp från miljökontoret. 

F: Gräver ni också?

S: Ja det gör vi. Enava erbjuder en helhetslösning där vi tar hand om hela projektet. Med en aktör faller inget mellan stolarna. Vi kör med sakkunniga, diplomerade entreprenörer, som har utbildning inom området. 

F: Hur lång tid tar jobbet?

S: Det varierar beroende på förutsättningar och typ av anläggning, men vanligtvis några dagar. Vi brukar avsätta kring en vecka för de flesta jobb.

F: Hur länge blir vi utan avlopp? Behöver vi bo någon annanstans några dagar?

S: Nej absolut inte. Vi strävar efter att det ska röra sig om några minuter, bara just precis när vi kapar det gamla röret och ansluter till den nya anläggningen. Det brukar vara möjligt i de flesta fall.

F: Vad innebär Enskilt Avlopp?

S: Enskilt avlopp, eller små avlopp som det också kallas ibland, är avloppsanläggningar som inte ägs eller driftas av kommunen. De ska enligt lag skötas av fastighetsägaren, eller "verksamhetsutövaren" som det heter på fackspråk. Det är mycket vanligt med enskilda avlopp i mindre samhällen, byar och fritidshus där det saknas möjlighet att ansluta till det kommunala VA-nätet. I Sverige finns ca 1 miljon fastigheter som inte är anslutna till kommunalt avlopp, och sannolikt aldrig kommer att bli det heller.

VAD GÖR ENAVA TILL EXPERTER PÅ ENSKILDA AVLOPP?

Enava jobbar enbart med vatten och sanitet, med särskilt fokus på enskilda avlopp. Vi gör fler anläggningar per år än de flesta grävmaskinister gör under sin livstid. 
För att säkerställa att din avloppsanläggning inte förorenar ditt dricksvatten är det viktigt att du som fastighetsägare anlitar en professionell entreprenör som är expert inom området. Reglerna säger att anläggande av enskilda avlopp bör utföras av "sakkunning" d.v.s. yrkesarbetare som besitter en viss kunskap och kompetens.

Det är också av största vikt att avloppsanläggningen uppfyller miljö- och hälsoskyddskrav enligt gällande lagstiftning, samt överensstämmer med de lokala riktlinjerna från tillsynsmyndigheten.
Regelverket kring enskilda avlopp är mycket omfattande och bitvis krångligt, men vi navigerar i det hela dagarna. 
 

VART FINNER JAG DEN LAGSTIFTNING SOM OMFATTAR ENSKILDA AVLOPP?

I miljöbalken, vars syfte är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Miljöbalken berör alla typer av åtgärder, oavsett om de ingår i den enskildes dagliga liv eller i någon form av näringsverksamhet. 

Havs- och Vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Besök gärna www.havochvatten.se för mer information.

VAD ÄR AGENDA 2030?

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Agenda 2030 ska minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter, samt lösa klimatkrisen under de kommande 10 åren.
 

Hur kommer Enava in i bilden?
Vi brinner för den stora och viktiga frågan - Hur ska vi rädda vårt vatten i tid?

FN's Globala mål nr. 6 - Rent vatten och sanitet för alla. 

Vill du också #BliMålmedveten så är vårt bästa tips att besöka www.globalamalen.se.

HADE DU EN ANNAN FRÅGA?

Hittade du inte svaret på dina funderingar här ovan 

så är du naturligtvis välkommen att kontakta oss.


Enava är experter på enskilda avlopp - så du slipper bli det.